Polityka Prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i jesteśmy świadomi obowiązku jej chronienia, dlatego też:

 1. Informujemy, że Administratorem strony jest spółka Pairbuilding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000706362 ,
  posiadającej nr NIP: 5252732863
 2. Wszystkie Twoje dane są chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Użytkownicy korzystający z Serwisu Pairbuilding.pl pozostają anonimowi dopóki sami nie zdecydują inaczej. Korzystanie z serwisu jest możliwe bez konieczności podawania danych osobowych.
  1. Anonimowe dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i statystycznych, np. Google Analytics.
 4. Twoje Dane Osobowe są przez nas Przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w przypadku, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
 5. Miejscami, w których prosimy o podanie adresu e-mail są:
  • formularz zapisu na darmowy test „Wspólny Azymut” – Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie podanych przez Niego adresów e-mail w zakresie wysyłania wiadomości dotyczących darmowego testu, jego wyników oraz informacji o firmie Pairbuilding sp. z o.o. i jej ofercie.
  • formularz rejestracji do Serwisu – Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie podanych przez Niego  danych osobowych w zakresie realizacji Usługi ( w tym komunikacja elektroniczna, telefoniczna i sms, przygotowanie materiałów i inne) oraz wysyłania informacji o firmie Pairbuilding sp. z o.o. i jej ofercie.
 6. Telefony oraz imiona będą potrzebne w trakcie udzielania realizacji Usługi. Są one używane wyłącznie w celach poprawnego przeprowadzania Usług.
 7. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:
  • W celu świadczenia usług związanych z działalnością Serwisu, udostępnianych funkcjonalności Programu oraz odpowiedniego zarządzania klientami Pairbuilding;
  • W celach marketingowych – przesyłania Ci naszych własnych informacji handlowych. Możliwa jest rezygnacja z tej formy przetwarzania danych, poprzez wysłanie zgłoszenia o rezygnację na adres: kontakt@wordpress2076953.home.pl.
  • W celach statystycznych.

Bezpieczeństwo

 1. Dostęp do faktycznych danych na serwerze ma wyłącznie administrator upoważniony przez zarząd Pairbuilding sp. z o.o.
 2. Dostęp do serwera jest zabezpieczony przez zapory ogniowe (eng. fierwall) oraz skomplikowane hasła i procedury ich przetwarzania, zgodnie z najnowszymi zaleceniami bezpieczeństwa o numerze 800-63-3 organizacji NIST (National Institute of Standards and Technology).
 3. Nie udostępniamy żadnych danych osobom trzecim.

Pliki Cookies

 1. Pairbuilding.pl wykorzystuje pliki cookie przechowywane na urządzeniu, z którego korzystasz (komputer, tablet, telefon).
 2. Pliki cookie są używane w serwisie, który odwiedzasz w celu:
  • utrzymaniu sesji użytkownika po zalogowaniu
  • dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika
  • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają poznać w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu
  • współdziałania z serwisami społecznościowymi i reklamowymi

Zmiany Polityki prywatności

Wszelkie zmiany w polityce prywatności dotyczącej serwisu Pairbuilding.pl będą publikowane na niniejszej stronie. Mogą one wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub ze względu na rozwój serwisu.